Randbøl Gruppe

Værdier

I Randbøl gruppe har vi forsøgt at finde frem til de værdier vi vægter højest i forbindelse med vores spejderarbejde.

Som spejder i Randbøl, kan man opleve fællesskab og sammenhold. Ved social samvær i gruppen og i de enkelte enheder, styrkes fællesskabet, så der er plads til alle, og hvor man må komme som man er. Fællesskabet er med til at udvikle sammenholdet, som bliver styrket, når man sammen med andre bliver stillet over for forskellige udfordringer.

Udfordringer hvor man er i naturen, prøver grænser af, får oplevelser og får mulighed for eftertænksomhed. Målrettede udfordringer giver den enkelte mulighed for at udvikle sig og skabe mere selvstændighed.

Med udgangspunkt i begrebet frihed under ansvar, har vi tillid til at spejderne tager ansvar for sig selv og hinanden, og de har mulighed for at få indflydelse på spejderarbejdet. Når man har medindflydelse og viser begejstring og engagement, har man mulighed for at glæde andre og dermed bliver det sjovt at være spejder i Randbøl.